IMPRESSUM

MEDITERRANEO 1993 d.o.o
Sjediste firme: Krase 49, 52203  MEDULIN
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem : tt18/755-2

MB: 02990296
OIB: 10338211656

Temeljni kapital od 20000 kn uplaćen je u cijelosti
Privredna banka Zagreb dd
sa sjedistem Račkoga 6 , Zagreb

IBAN: HR 3323400091110568252
SWIFT: PBZGHR2X

Vlasnik: Bea Kloemkes (Direktor) jedini član d.o.o
Članovi uprave : Bea Klömkes, Robert Kastelc