IMPRESSUM

MEDITERRANEO 1993 d.o.o

Sjediste firme: Krase 49, 52203  MEDULIN

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem : tt18/755-2

MBS:040298891

OIB: 10338211656

Temeljni kapital od 20000 kn uplaćen je u cijelosti
Privredna banka Zagreb dd
sa sjedistem Račkoga 6 , Zagreb

IBAN: HR 3323400091110568252

SWIFT: PBZGHR2X

Vlasnik: Bea Kloemkes (Direktor) jedini član d.o.o

Članovi uprave : Bea Klömkes, Robert Kastelc